Hva er Adderall? Alt du trenger å vite

Adderall er et reseptbelagt legemiddel i Norge som kan brukes hos pasienter med oppmerkshomhets- og hyperaktivitets forstyrrelse (ADHD) og narkolepsi.

Medikamentet er ikke et registrert legemiddel i Norge, men kan importeres og brukes når det er nødvendig. Det må da søkes om godkjenningsfritak.

Adderall er nært beslektet med Ritalin og Concerta, som er registrerte legemidler i Norge.

Advarsel:

Adderall er et legemiddel med potensiale for misbruk og alvorlige bivirkninger. Preparatet er ikke et registrert legemiddel i Norge og skal kun importeres dersom du har resept på dette fra en lege. Ikke-godkjent bruk straffes på lik linje med narkotiske stoffer. Om du tror at du behøver adderall, burde du rådføre deg med fastlegen din for en sikker vurdering.

Hva er adderall?

Adderall er et stimulerende middel for sentralnervesystemet som inneholder amfetaminsalter og deksamfetaminsalter.

Preparatet påvirker hjerneforbindelsene og hjelper nevrotransmittere med å sende meldinger mellom nerveceller og hjernen. Dette gjør at du kan få bedre fokus og konsentrasjonsevne. I tillegg kan det bli enklere for pasienter å få kontroll på egne bevegelser.

Adderall fører til mer aktive hjernekjemikaler; dopamin og noradrenalin. Det gjør at kroppen kan få økt hjertefrekvens, blodtrykk og svette.

Adderall finnes i to former:

 • Oral tablett
 • Oral kapsel

Adderall bruksområder:

Adderall brukes primært til å behandle pasienter med ADHD eller narkolepsi (søvnighet på dagtid).

En studie utført på pasienter med ADHD viste at adderall førte til en forbedring i symptomer hos 70-80% av deltakerne (kilde: 1). Effektene av preparatet blir enda bedre når det kombineres med atferdsterapi.

Det finnes lite studier som viser effekten av adderall mot narkolepsi, men preparatet anbefales enkelte ganger av leger for å behandle søvnighet på dagtid. Det betyr at adderall hjelper pasienter med narkolepsi å holde seg våken på dagtid. Det skal ikke brukes for å behandle utmattelse eller hindre søvn hos mennesker som ikke har en søvndiagnose.

Ikke-godkjente bruksområder:

Noen velger å misbruke adderall til formål som ikke er anbefalt av lege. Slikt misbruk kan føre til avhengighet. Du burde aldri bruke adderall til formål som ikke er anvist av lege.

Vekttap:

Adderall kan føre til anoreksi og redusert matlyst. På grunn av dette er det noen mennesker som ser sitt snitt til å misbruke adderall som et slankemiddel.

Studiedop:

Adderall kan misbrukes av personer med ADHD-diagnose for å få bedre fokus, konsentrasjon og yteevne ved lesing av pensum. Dette skjer vanligst hos studenter.

Nyere forskning viser at adderall ikke gjør ADHD-pasienter smartere og at det kan føre til dårligere hukommelse (kilde: 2).

Les mer om lovlige studiedop og nootropics her

Adderall bivirkninger:

Adderall er godt tolerert hos pasienter, men de vanligste bivirkningene er som følger:

 • Anoreksi: Mangel på matlyst er vanlig. Matlysten blir vanligvis bedre utover dagen når preparatet tas om morgenen.
 • Insomni: Vanskeligheter for å få sove er en vanlig bivirkning av adderall, spesielt i startfasen. Om adderall tas senere på dagen blir det vanskeligere å få sove. Mange andre faktorer påvirker også innsoving, slik som energidrikker og kaffe.
 • Kvalme: Studier viser at mellom 5-8 prosent av pasienter som tok adderall opplevde kvalme (kilde: 3).
 • Hodepine: Studier viser at opp til 26 prosent av pasienter som tok adderall opplevde hodepine (kilde: 3).
 • Tørr munn: Studier viser at opp til 35% av de som tar adderall opplever tørr munn (kilde: 3).
 • Vekttap: Følg med på din egen kroppsvekt når du bruker adderall medisin. Meld ifra til din lege om du går ned mye i vekt.
 • Humørsvingninger: Økt følsomhet og irritasjoner er vanlige bivirkninger ved bruk av adderall.
 • Magesmerter
 • Depresjon
 • Lavere sexlyst: Erektil dysfunksjon er ikke vanlig ved bruk av adderall. Men noen brukere rapporterer lavere sexlyst. Ved misbruk av adderall kan erektil dysfunksjon forekomme.
 • Forstoppelse: 2-4 prosent av de som tok adderall i en studie opplevde forstoppelse (kilde: 3).

Om dine reaksjoner/bivirkninger ikke går vekk i løpet av få dager eller uker, burde du snakke med din lege eller farmasøyt.

Alvorlige bivirkninger:

Om du opplever noen av følgende bivirkninger, burde du ringe lege umiddelbart. Om symptomer er livstruende eller du er i et medisinsk nødstilfelle, må du ringe 113:

 • Hjerteproblemer, slik som økt blodtrykk, puls, hjerteinfarkt eller slag.
 • Hallusinasjoner
 • Kraftig nedsatt kognitive evner
 • Aggressiv oppførsel
 • Svekket syn
 • Allergisk rekasjon
 • Muskelømhet

Adderall dosering:

Følg alltid retningslinjer som anvist på pakningen eller av lege før du tar adderall eller får påfyll.

Preparatet tas oralt (via munn) med eller uten mat, slik som anvist av lege eller på pakningen.

Adderall kan påvirke søvn og skal derfor helst tas om morgenen. Din lege vil nok anbefale dag små doser til å begynne med, slik at du kan teste din toleranse. Over tid kan dosering oppjusteres.

Om du glemmer å ta en dose adderall, så må du ikke kompensere ved å ta dobbel dose senere. Dette kan gi alvorlige bivirkninger.

Det er viktig at du informerer legen din korrekt og gir alle opplysning om eventuelle psykiske eller fysiske helseprobemer du har, i tillegg til andre medisiner du tar. Adderall har, som nevnt ovenfor, mange potensielle bivirkninger og inntak må gjøres under oppsyn av lege.

Preparatet gir best effekt når det tas regelmessig. Lag gjerne en rutine, slik at det blir enklere å huske på når du skal ta medisinen.

Under behandling kan lege anbefale at du sporadisk stoper inntaket av medisinen for å se om du opplever noen endringer og om preparatet fortsatt er nødvendig. Det er vanlig å bruke adderall i lang tid, helt til at symptomer ikke kommer tilbake ved stans av inntak.

Om du opplever noen bivirkninger burde du informere din lege om dette. De vil da kunne justere ned din dose eller foreslå andre alternativer.

Adderall overdose:

For mye adderall kan imidlertid ha alvorlige konsekvenser, og det anbefales derfor ikke å ta mer enn den øvre grensen på pakningen uten å rådføre deg med en lege.

En studie utført på amerikanske universitetsstudenter viste at kun 2% mente at adderall var et «veldig farlig» preparat (kilde: 4).

Ritalin vs adderall:

Ritalin og adderall er begge like i den forstand at de er stimulerende midler, men de inneholder ulike aktive ingredienser.

Ritalin inneholder metylfenidat, mens adderall inneholder amfetaminsalter og deksamfetaminsalter.

Ritalin er registrert legemiddel i Norge og utskrives regelmessig til pasienter med resept. Adderall er mer sjeldent.

Begge preparatene er effektive i behandling av ADHD, viser studie (kilde: 5). Mellom 70-80 av pasienter opplever forbedring i symptomer ved bruk av både adderall og ritalin.

En gjennomgang av flere studier viser at metylfenidat, virkestoffet i ritalin, passer bedre for barn med ADHD (kilde: 6).

Den samme analysen konkluderte med at amfetaminer, som finnes i adderall, passer bedre for voksne. Studien vurderte både sikkerhet og effekt.

Det er ikke tydelig hvilke av preparatene som er bedre enn den andre. Men individuelle personer kan reagere ulikt på de preparatene.

Ritalin fungerer litt raskere enn adderall. Derimot gir adderall lengre effekt ( 3-6 vs 5-7 timer).

Kan du blande alkohol og adderall?

Adderall er et sentralstimulerende middel, mens alkohol er et sentraldempende rusmiddel. De er motsatt av hverandre, men dette betyr ikke at de kansellerer hverandre. De kan imidlertid påvirke hverandre sin effekt og din evne til fokus og konsentrasjon.

Adderall reduserer rusen fra alkohol og dette gjør det lettere å innta mer alkohol enn vanlig. Dette gir økt risiko for alkoholforgiftning.

Hver for seg har adderall og alkohol potensielle bivirkninger, slik som økt puls og blodtrykk. Når du kombinerer disse to sammen får du mye høyere risiko for alvorlige helseproblemer.

Det er best å unngå adderall i kombinasjon med alkohol. Rådfør deg selv med en lege før bruk av andre preparater sammen med medisin.

Er adderall uetisk i konkurransesituasjoner?

Adderall og ritalin kan bli misbrukt ved universiteter, av studenter som ønsker å prestere bedre og få gode karaterer. Noen kjøper dem på svartemarkedet uten godkjent resept. All bruk som ikke er godkjent via resept fra lege er ulovlig og vil straffes på lik linje med illegale narkotiske stoffer.

Mange vil påstå at adderall i konkurransesituasjoner er uetisk og juks. De som ikke har tilgang på slike preparater vil ikke kunne konkurrere på de samme premissene.

Mange studier viser derimot at adderall ikke nødvendigvis gir bedre prestasjoner i skolesammenhenger. Brukere av adderall får dårligere hukommelse og kan ha vanskelig for å konsentrere seg. Adderall kan også medføre langsiktige bivirkninger.

Om du har en godkjent diagnose for adderall eller ritalin, så finnes det ingen lovgivning som sier at du ikke kan bruke det i skolesammenheng.

Hvordan føles adderall?

Når noen tar adderall for første gang kan de oppleve økt velvære og mer overskudd (energi), spesielt om du ikke har en godkjent diagnose.

Mange føler seg også ekstra pratsom og får mer selvtillitt. Om du merker en personlighetsendring hos en annen person, kan det være en indikator på bruk av adderall.

Adderall kan også gi mange vanlige bivirkninger, slik som hodepine, kvalme, tørr munn og mageproblemer. Et vanlig tegn er også manglende matlyst og vekttap.

Mange får også et endret søvnmønster ved bruk av adderall, spesielt om det ikke tas til korrekt tidspunkt og i riktig mengde.

Adderall alternativer:

Adderall er ikke registrert som legemiddel i Norge. Preparater som inneholder amfetamin utgjør ca 5% av forbruktet av ADHD-medisiner i dag. Følgende alternativer til behandling av ADHD og narkolepsi er vanlig:

 • Ritalin kapsler
 • Ritalin tabletter
 • Medikinet tabletter
 • Equasym
 • Conerta
 • Attentin
 • Elvanse
 • Strattera
 • Intuniv

Noen prøver også naturlig alternativer for å behandle ADHD. Det finnes lite forskning som støtter disse kosttilskudd som behandlingsmetode, eller at de fungerer. Eksempler på naturlige kosttilskudd mot ADHD er følgende:

Konklusjon:

Forskning viser at adderall er trygt og effektivt i behandling av ADHD og narkolepsi, gitt at anvisninger fra lege følges.

Bruk av adderall uten en godkjent diagnose og resept fra lege kan gi alvorlige bivirkninger.

Det er behov for mer forskning på langtidseffektene av adderall.

Relevante artikler:

14 naturlige råd for en bedre hukommelse
Forskning viser at livsstil og kosthold spiller en viktig rolle for hukommelsen vår.
21 enkle råd for et sunnere kosthold
Om du synes det er vanskelig å spise sunt og hva dette innebærer, så er du ikke alene.
Hvor mange timer søvn trenger vi egentlig?
Søvn er absolutt helt essensielt for din helse.
Er grønn te sunt? 12 dokumenterte helsefordeler basert på forskning
Grønn te er en av de sunneste drikkene på planeten.