Vilkår ved bruk

Frisky.no kan ikke pålegges ansvar for handlinger som har ført – direkte eller indirekte – til skader eller tap som følge av bruk av denne nettsiden. Vi kan heller ikke pålegges ansvar for innholdet på de ulike nettsidene vi linker til.

Helseforskning under kontinuerlig utvikling, og vi kan dermed ikke garantere at informasjonen som finnes på denne nettsiden til enhver tid er korrekt.

Informasjon på denne nettsiden er ikke ment å erstatte råd eller opplysninger fra leger, spesialister eller andre helsefaglige profesjonelle. Før du foretar deg noe angående en plage, sykdom eller et helsemessig problem som omtales på denne nettsiden, må du rådføre deg med lege eller en annen kvalifisert helsearbeider.

Har du spørsmål eller bekymringer om din helsetilstand, bør du ikke vente med å kontakte lege. Hvis du unngår eller venter med å kontakte lege grunnet noe du leser her på nettsiden, kan dette forsinke eventuell nødvendig utredning og/eller behandling og kan dermed forverre helsetilstanden din.