Hva er CBD-olje og er det lovlig? Helsefordeler og bivirkninger

CBD-olje er et populært naturmiddel i mange land, og som nylig fått mye oppmerksomhet i Norge.  

CBD, også kjent som cannabinoider, er en av 400 kjemiske forbindelsene som finnes i cannabisplanter.

THC (tetrahydrocannabinol) er en av de viktigste forbindelsene i cannabis og er den forbindelsen som gir rusfølelse.

CBD-olje inneholder ikke THC (maks 1%) og gir ingen rusfølelse, men kan tilby andre helsefordeler.

Flere studier viser at CBD-olje kan behandle sykdommer, slik som angst og kroppssmerter. Mange helseentusiaster ønsker derfor at CBD-olje skal bli allment tilgjengelig for den norske befolkning.

Hva er CBD-olje?

cbd olje med cannabisplante

CBD-olje blir laget ved å mikse CBD-ekstrakt (cannabinoider) fra cannabis sammen med kokosolje eller hampolje.

CBD-olje inneholder maksimum 1% THC og gir dermed ingen rusfølelse. Dette betyr at du ikke bli «høy» av CBD-olje.

Til gjengjeld kan det ha flere helsefordeler, slik som smertelindring, kreftnedsettende og angstreduserende. Det kan også øke søvnkvalitet, appetitt og fordøyelse.

Er CBD-olje lovlig i Norge?

CBD-olje er tilgjengelig som medisin via lege. Det finnes ulike cannabisoljer og produkter tilgjengelig for norske pasienter. Men alle disse er reseptbelagte, slik at du må gå via din fastlege.

Det har vært mye endringer på reguleringen av cannabismedisin i den siste tiden. I November 2018 ble cannabismedisin tilgjengelig for norske pasienter. Kravet er at medisinen må inneholde mindre enn 1% THC og produseres i et land hvor det er lovlig. I tillegg må det være en medisinsk diagnose som gir grunnlag for resept på CBD-olje.

Å få en resept er ikke enkelt:

 • Du må ofte prøve andre medisiner først
 • Krever mye papirarbeid
 • Høye kostnader

Bruksområder: 

Studier viser at CBD-olje kan brukes til å behandle flere sykdommer, slik som:

 • kviser
 • angst
 • kroniske smerter
 • depresjon
 • epilepsi
 • søvnløshet
 • mangel på appetitt
 • muskelspasmer og anfall
 • parkinson

Det er også sagt at CBD-olje kan gi bedre fordøyelse, økt vekttap og redusere smerter ved kreftbehandling.

Her er 8 dokumenterte helsefordeler med CBD-olje:

1. Naturlig smertelindring

En studie på ulike CBD-produkter viste at CBD kan lindre smerter på områder som ellers er vanskelig å behandle (kilde: 1). Studien viste at de som fikk CBD-olje som smertebehandling fikk en signifikant større effekt enn hos de med placebo. Dette er på grunn av at CBD-olje påvirker signalene hjernen sender ut til kroppen om smerte.

Sativex er en CBD-spray som er tilgjengelig i Norge til medisinsk bruk. En studie med 47 deltakere som ble behandlet med Sativex-spray hver dag i 30 dager, viste en betydelig forbedring i smertelindring og muskelspasmer sammenlignet med de som fikk placebo (kilde: 2).

En annen studie gjennomført på rotter og mus viser at CBD-olje gir redusert smerte (kilde 3).  

2. Angstreduserende

CBD-olje viser forbedringer i behandling av pasienter med angst.

En studie fra 2016 konkluderte med at CBD kan være en trygg behandling mot angst og insomnia hos pasienter med Post-traumatisk-stress-syndrom (kilde 4).

Det er dermed tydelig at CBD ikke er et placebo, men kan direkte påvirke enkelte områder av hjernen og de signalene den sender ut.

Et annet argument for CBD-olje som behandling av angst, er at det kan gi færre bivirkninger enn andre medisiner. Mange medisiner, slik som Benzodiazepiner, er avhengighetsskapende og norske myndigheter ønsker å begrense bruken av de (kilde 5).

3. Hjelper deg med å sove

Studier viser at CBD-olje er effektiv i behandling av pasienter med søvnløshet (insomnia). CBD-olje virker angst- og stressreduserende som hjelper brukere med å sovne raskere, oppnå dypere søvn og redusere søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser.

En studie fra 2018 viste at CBD-olje var effektiv i behandling mot angst og søvnproblemer. Konklusjon var som følger: «CBD-olje gir en varig reduksjon i angst og stabil forbedring i søvnkvalitet og søvnmengde hos pasienter (kilde: 6).

4. Kan hjelpe pasienter med PTSD

I likhet med studien ovenfor, så kan CBD-olje bidra til å hjelpe soldater som lider av Post-traumatisk stress syndrom (PTSD) med å få en god natts søvn (kilde 7).

Forskere mener at årsaken til at CBD-olje hjelper soldater med PTSD til å sove, er fordi CBD blokkerer angst og raske øyebevegelser ved å roe ned signalene i hjernen ut til kroppen.

5. Kan lindre symptomer ved alvorlig sykdom

CBD-olje kan redusere symptomer relatert til kreftbehandling, slik som kvalme, oppkast og smerte.

Som nevnt i punkt 1, så kan CBD-olje gi en smertelindring på områder som andre medisiner ikke kan behandle.

En studie bestående av 177 kreftpasienter som ikke opplevde smertelindring fra vanlige medisiner på kreft-relaterte symptomer, fikk en signifikant smertereduksjon fra CBD-olje (kilde 8).

En annen studie viste at CBD-olje hos kreftpasienter på cellegift ga redusert kvalme og oppkast, noe som er veldig vanlige bivirkninger ved en slik type behandling (kilde 9). Det finnes andre medisiner som kan lindre disse symptomene, men de er ikke alltid effektive.

En studie viste at CBD-olje og THC via munnspray var mer effektiv til å redusere symptomer fra kreftbehandling enn standard behandlingsmetoder (kilde 10).

Selv om dette er imponerende gevinster er det et behov for mer forskning på temaet.

6. CBD-olje er godt for hjertet

CBD-olje inneholder høye mengder med antioksidanter, som er bra for hjertehelse og evne til å beskytte mot hjerte- og karsykdommer.

En studie fra 2014 viste at CBD kan redusere risiko for hjerte- og karsykdommer (kilde 11). Studien viste at CBD førte til mindre tette blodårer, som er assosiert med bedre gjennomstrømming av blod i kroppen.

CBD-olje kan også være avslappende, noe som kan hjelpe pasienter med å naturlig roe ned blodtrykk og redusere stress. Dette er assosiert med økt blodsirkulering.

7. Lettere å slutte med røyking og snus

Det er mye som tyder på at CBD-olje kan hjelpe personer med å stumpe røyken og slutte med snus.

En studie på avhengighetsatferd fant ut at røykere som inhalerte CBD røykte færre sigaretter enn vanlig og hadde mindre nikotin-sug (kilde 12).

En annen gjennomgang av flere studier viste at CBD kan behandle personer som er avhengig av annen narkotika. (kilde 13).

Det kreves mer research på området for å gi en konklusjon, men det er mye som tyder på at CBD-olje kan behandle abstinens og symptomer ved avholdenhet fra ulike stoffer.

8. Redusere utviklingen av Alzheimers

Det er veldig få studier gjennomført på CBD-olje og dens effekt på hjernesykdom.

En studie viste CBD-olje var i stand til å redusere utviklingen av manglende ansikts-gjenkjennelse (kilde: 14)

Det betyr at CBD-olje i tidlige stadier av Alzheimers kan hjelpe pasienter med å gjenkjenne ansikter til personer de kjenner. 

Potensielle bivirkninger:

Studier indikerer at CBD-olje kan frembringe flere bivirkninger:

 • Oppkast
 • Kvalme
 • Tørr munn
 • Svimmelhet
 • Diaré
 • Humørsvingninger
 • Appetittendringer
 • Angst

​Risiko:

WHO (verdens helseorganisasjon) publiserte en rapport i 2018 hvor de konkluderte med at CBD-olje utgjør ingen helserisiko eller potensiale for misbruk (kilde 15).

Ifølge rapporten er CBD-olje vel-tolerert hos mennesker (og dyr) og gir ingen rusfølelse som gjør deg «høy».

CBD er funnet til å være både trygt og hjelpsomt for brukere. Det finnes likevel CBD-produkter som er laget og produsert ulikt. Produkter som ikke følger medisinsk standard for produksjon kan inneholde ingredienser som ikke står på innholdsforklaringen. 

Hva er prisen for lovlig CBD-olje i Norge?

Et månedsforbruk på lovlig CBD-olje koster cirka 5000-6000 NOK per måned, ifølge Foreningen for cannabismedisin. 

Mange pasienter trenger derfor økonomiske tilskudd. Disse søker ofte støtte via Helfo, den norske helseøkonomiforvaltningen. MS-pasienter får det automatisk dekket, men andre kan også søke. I dag er det ca. 500 pasienter som bruker CBD-olje lovlig og mottar økonomisk støtte.

Årsaken til at CBD-olje er veldig kostbart er på grunn av de strenge produksjonsvilkårene og mengden med research som legges ned i utvikling. Cannabismedisin kan kun importeres lovlig til Norge fra et land hvor medisinen er lovlig produsert, noe som utelukker mange lavkost-land.

Kan CBD-olje bli lovlig som kosttilskudd i Norge?

Det er mest sannsynlig et spørsmål om tid før CBD-olje blir tilgjengelig som et kosttilskudd i Norge, ifølge Foreningen for cannabismedisin.  Men om det kun er opp til Norge å bestemme, så vil nok dette ta lang tid.

WHO (Verdens helseorganisasjon) har nylig vurdert cannabis ift til lovverk og reguleringer. I rapporten anbefaler de at CBD-olje (cannabismedisin som inneholder mindre enn 1% THC) bør tas helt ut av narkotikalovgivningen, fordi det blir ansett som veldig trygt.

Anbefalingen kom ut i slutten av 2018 og er nå til vurdering hos FN.

Dette betyr at CBD-olje potensielt kan bli lovlig som kosttilskudd i Norge om noen få år.

Kan du bestille CBD-olje ulovlig på internett?

Det er grunn til å tro at mange nordmenn importerer CBD-olje ulovlig, og at det er store mørketall. Aktivitet i ulike facebook-grupper og annonser viser at det er mange som henter inn CBD-olje ulovlig fra utenlandske nettbutikker.

Men veldig få av disse ulovlige produktene inneholder hva de lover. Kundene får dermed ikke hva de betaler for.

Cannabis-markedet har også fått mye omtale i media og blitt en «hype» blant befolkningen. Dette gjør at mange forhandlere ser sitt snitt til å tjene raske penger ved å selge dårlige produkter.

Om man går gjennom en lege, og kan vise til et medisinsk behov, så kan lege importere CBD-olje av god kvalitet. Disse produktene er kvalitetskontrollert og følger medisinske produksjonsstandarder. Det er derfor best å anskaffe CBD-olje via din fastlege, heller enn å importere ulovlige lavkvalitetsprodukter.

Konklusjon:

CBD-olje har mange potensielle helsefordeler og kan være effektiv i behandling mot sykdommer, slik som angst, søvnmangel og Alzheimers.

For de med kreft, så kan det bidra til å redusere smerter.

CBD-olje er for øyeblikket reseptbelagt i Norge og krever at du går gjennom en omfattende prosess med lege.

En rapport fra WHO i 2018 konkluderte med at CBD-olje har ingen helserisiko eller potensiale for misbruk. Deres anbefaling er at CBD-olje skal fjernes narkotikalisten og åpnes for innbyggere i alle EU-land.  

Relevante artikler: