Depresjon statistikk alle burde vite om (Full oversikt 2019)

Depresjon er en psykisk lidelse som kan føre til nedstemthet, mangel på interesse og glede, lav selvtilfredshet, dårlig søvn eller appetitt, lite energi og motivasjon.  

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen i Norge, etterfulgt av angst, schizofreni og bipolar lidelse.

Til tross for at 1 av 10 nordmenn har depresjon til enhver tid, så er temaet fortsatt ganske tabubelagt.

Ved å spre kunnskap om statistikk knyttet til depresjon kan vi oppmuntre flere til å søke profesjonell hjelp.

I denne artikkelen kan du finne en komplett oversikt over den siste depresjon statistikken i Norge.

Hva er depresjon (definisjon og symptomer)? 

ung jente med depresjon

Depresjon defineres som en periode på minst to uker med deprimert humør eller tap av interesse i nesten alle aktiviteter.

Depresjon blir kategorisert som en psykisk lidelse. Det kan beskrives som en følelse av tristhet, mangel på motivasjon eller sinne, som påvirker ens hverdag.

Her er noen av tegnene på depresjon:

  • Gjentakende tanker på død og selvmord
  • Mangel på håp og optimisme, eller skyldfølelse
  • Lav selvtillit
  • Manglende interesse for vanlige aktiviteter
  • Lite energi
  • Dårlig konsentrasjonsevne
  • Endringer i søvn og appetitt.

Om du opplever noen av disse tegnene burde du oppsøke hjelp hos fastlegen. Les mer om dette her.

Det finnes ingen enkel årsak eller forklaring på hvorfor noen blir deprimert. Det kan være et resultat av livshendelser, mental helse, genetikk eller hormoner.

Utbredelse av depresjon i Norge:

Her er den siste statistikk på depresjon i Norge:

  • Cirka 315,000 antall personer i Norge har depresjon til enhver tid
  • Cirka 6 prosent av Norges befolkning har hatt en depressiv hendelse i løpet av det siste året
  • Nesten 50 prosent av alle personer med en depresjon-diagnose har også en angst-lidelse.
  • Det er estimert at 12-15 prosent av Norges befolkning vil oppleve depresjon en gang i løpet av sitt liv.

Depresjon demografi 

Depresjon kan forekomme i alle aldre og uavhengig av kjønn eller sosioøkonomisk bakgrunn. Her er statistikken:

  • Gjennomsnittsalderen hos deprimerte er 31 år.
  • Unge voksne er mest utsatt for depresjon (18-25 år).
  • 4,8 prosent av menn har depresjon
  • 8,5 prosent av kvinner har depresjon
  • 2 ganger flere kvinner enn menn lider av depresjon.
  • 2 ganger flere menn enn kvinner tar selvmord.

Sesongavhengig depresjon (vinterdepresjon)

Vinterdepresjon oppstår typisk i mørketiden når det går fra sommer til vinter.

  • 5-10 prosent av Norges befolkning lider av vinterdepresjon.
  • Nær 400 000 personer i Norge blir påvirket av vinterdepresjon i ulik grad.
  • Kvinner har større sannsynlighet for å bli påvirket av vinterdepresjon enn menn.
  • En vinterdepresjon varer gjennomsnittlig i 4-5 måneder.
  • De som bor lengre nord i landet har større hyppighet av vinterdepresjon.
  • Kun 9 prosent av befolkningen sier at de ikke blir påvirket av mørketiden.  

Fødselsdepresjon

Fødselsdepresjon er en tilstand som rammer kvinner under graviditet eller etter fødsel, i ulik alvorlighetsgrad.

  • 1 av 7 kvinner rammes av fødselsdepresjon.
  • 50% av alle kvinner som rammes av fødselsdepresjon har aldri hatt en hendelse med depresjon tidligere.
  • Omtrent halvparten av de kvinnene som rammes av fødselsdepresjon opplevde symptomer under graviditeten.
  • Cirka 8 prosent av menn opplever fødselsdepresjon.

Selvmord og selvskading

  • Langvarig depresjon kan øke risikoen for selvmord med cirka 60%.
  • Selvmord er den viktigste dødsårsaken for både menn og kvinner i alderen 15-49 år.
  • Mellom 500 og 600 selvmord registreres i Norge hvert år.
  • Dobbelt så mange menn som kvinner begår selvmord.
  • Antall selvmordsforsøk er tre ganger så høyt hos kvinner enn menn.
  • For hvert selvmord er det vanlig å anta 10 selvmordsforsøk.

Behandling for depresjon:

Depresjon kan behandles. De vanligste behandlingsmetodene er antidepressiva og rådgivning hos psykolog.

  • Mindre enn 50% av de med depresjon får behandling.
  • Mellom 40-60% av de som bruker antidepressiva opplever forbedring i symptomer innen 6-8 uker.
  • Mellom 20-40% av de som får placebo opplever forbedring i symptomer.
  • Psykologisk rådgivning har 26,5% mindre sannsynlighet for tilbakefall, sammenlignet med medisiner.

Depresjon hos barn og unge

Depresjon er et økende problem blant barn og unge.

  • Ca 5% av alle barn og unge (under 18 år) får behandling i psykisk helsevern.
  • Cirka 30% av jenter i videregående skole har symptomer på depresjon.
  • Andelen jenter i alder 15-17 som får depresjon har steget fra 5% i 2011 til 7% i 2016 (en økning på 40% på fem år).
  • 2% av barn i norske barnehager blir diagnostisert med depresjon.
  • Mellom 30-40% av alle ungdomsskoleelever og videregåendeelever føler at alt er et slit.

Økonomiske kostnader av depresjon

  • Nesten 13% av sykefraværet i Norge skyldes mentale helseproblemer.
  • Psykiske lidelser utgjør en tredjedel av alle uføreytelser, det vil si til rundt 100.000 personer. Depresjon utgjør halvparten av alle psykiske lidelser.
  • Psykisk lidelse koster det norske samfunnet mellom 60 og 70 milliarder kroner årlig. Depresjon står for halvparten av disse kostnadene.
  • Cirka 40-50% av kostnadene er knyttet til fravær fra jobb og redusert produktivitet.

Konklusjon:

Depresjon er et utbredt og voksende problem i Norge. Om du tror at du lider av depresjon burde du ta kontakt med din fastlege. En fastlege kan vurdere dine symptomer og henvise deg til relevant behandling.

Om du mistenker at noen du kjenner lider av depresjon, fortell dem gjerne om dine bekymringer. Ved å spre kjennskap til depresjon kan flere oppsøke behandling. Behandling kan redde liv.