Stress statistikk alle burde vite om (Full oversikt 2019)

Veldig mange helseproblemer blir forårsaket eller påvirket av stress, og det er derfor viktig å forstå omfanget av stress blant befolkningen i Norge.  

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at stress har blitt en verdensepidemi.

I denne artikkelen kan du lese den mest oppdaterte statistikken på stress i Norge:

Definisjon av stress: 

Bilde av stresset mann

Det finnes ingen enkeltdefinisjon på stress som er akseptert hos alle eksperter.

Stress kan defineres som kroppens respons til endringer i livet. Hverdagen er full av små og store endringer, som gjør stress nærmest helt uunngåelig.  

Stress kan også defineres som psykisk, fysisk og følelsesmessig belastning.

Flere av definisjonene på stress ignorerer det faktum at stress også kan være positivt. For eksempel kan stress føre til bedre produktivitet.

Stress statistikk:

  • I løpet av det siste året har 72% av nordmenn vært så stresset at de ble overveldet og følte seg ute av stand til å takle belastningen.
  • 40% av arbeidstakere opplever at de har en jobb som er veldig stressende. 
  • Kvinner rapporterer i større grad enn menn at de opplever så mye stress at de blir overveldet og ute av stand til å takle belastningen (76% vs 68%). 
  • Kvinner som er gifte rapporterer i større grad enn menn at de opplever mye stress (33% vs 22%).

Årsaker til stress:

  • 62% sier at økonomi er en vanlig årsak til stress.
  • 60% sier at jobben er en vanlig årsak til stress.
  • 45% sier at egen helse og andres helse er en vanlig årsak til stress.
  • 42% sier at sosiale forhold, slik som ensomhet, kjærlighet og venner er en vanlig årsak til stress.

Konklusjon:

Stress er en normal del av et vanlig liv, men for mye stress kan være usunt.

Nesten 3 av 4 nordmenn opplever overveldende stress minst en gang i året. 

Les mer om effekten stress har på kroppen og sinnet her